Home » Impresszum

Impresszum

Kiadó és médiatulajdonos

Christine Ehrenfried
Stanzer Straße 34 | 8650 Kindberg | Österreich

+43 3865 2406
office@ehrenfried.at
www.ehrenfried.at

Képforrások

Fotók: Pension Ehrenfried / Christine Ehrenfried; pixabay.com; Marcus Auer • fotodesign.at

Haftungsausschluss

Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségre vonási igények alapvetően kizártak, amennyiben a szerző részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan hiba. Az ajánlatok változtatásra szorulnak és nem kötelező érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje az oldal egyes részeit, illetve a teljes kínálatot, vagy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

Hivatkozások & Linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső külső honlapokra („Hyperlinks”) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében a felelősségi kötelezettség csak akkor lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása volt a tartalomról, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a felhasználás megakadályozása jogellenes tartalom esetén. A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem volt észlelhető illegális tartalom. A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt/csatlakoztatott oldalak minden olyan tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját weboldalán belül beállított valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a harmadik fél által a vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkkönyvtárakban, levelezőlistákon és a szerző által létrehozott minden olyan adatbázisban szereplő bejegyzésre, amelyhez külső írásos hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy nem felhasználásából eredő károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, amelyre hivatkoznak, és nem az, aki csupán hivatkozik az adott publikációra a linkeken keresztül.

Szerzői jog és címkézési jog

A szerző törekszik arra, hogy a kiadványokban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, a saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. A weboldalon említett és esetleg harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül az alkalmazandó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai! A szerző által saját maga által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. A szerző beleegyezése nélkül tilos az olyan objektumok, mint például az ábrák, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása.

Informationen zum Umbau

Lieber Gast!

Wir möchten darüber informieren, dass in der Zeit von 27. Februar bis voraussichtlich 26. Mai 2023 die Zimmer der ersten Etage von Grund auf saniert und neu eingerichtet werden. Aufgrund dieser umfassenden Handwerkstätigkeiten wird es daher wochentags in der Zeit von 07:15 bis ca. 16:00 Uhr zu Lärmbelästigungen kommen. Weiters bitten wir zu berücksichtigen, dass die vom Umbau nicht betroffenen Zimmer der zweiten Etage nur über die Baustelle erreicht werden können!

Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt während der Umbauarbeiten dennoch genießen.

Danke vorab für Ihr Verständnis!

Familie Ehrenfried